Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hình ảnh hoạt động LIÊN HỆ
      CÁC CHUYÊN MỤC
       Thông tin cần biết 
       Liên kết Web 

       Hình ảnh hoạt động 
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
05.12.2022 15:37

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần Lệ Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Tham dự đại hội, về phía lãnh đạo Công ty, có ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các đồng chí thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Và các đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

Đại hội khai mạc vào hồi 14h00 với 25 cổ đông tham dự trực tiếp có quyền biểu quyết và 520 cổ đông thông qua ủy quyền, đại diện cho 8.229.667 cổ phần, tương đương với 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Đại hội đã thông qua chương trình đại hội, quy chế họp, quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã được nghe Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tịch HĐQT công bố Công văn số 446-CV/TU ngày 31/10/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về cử lại Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần Lệ Ninh; Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu nhân sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lệ ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027; công văn số 2115/UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị;  


Ông: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty

Đại hội cũng đã được nghe được nghe Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.


Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội động quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy chế bầu cử của đại hội.


Thực hiện đúng quy chế bầu cử, với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông Nguyễn Mậu Hào:           8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Ông Lê Thanh Hùng:              8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Ông Trần Công Văn:              8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Ông Lê Doãn Hiếu:                8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Ông: Phạm Ngọc Thành        8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông Lê Hồng Sơn:                 8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Ông Lê Tùng Định:               8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

Bà: Nguyễn Thị Liên             8.229.667 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %                                             Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua kết quả bầu cử. Ngay sau Đại hội, phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Mậu Hào làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Hồng Sơn làm Trưởng ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Lệ Ninh năm 2022 đã thành công tốt đẹp. _FRIEND1

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 TIN MỚI 
 SẢN PHẨM 
 Văn bản pháp quy tỉnh 
 Học tập theo Bác Hồ 

 Bài hát về Lệ Ninh 
 Dành cho quảng cáo 
 Thăm dò dư luận 
Bạn đánh giá thế nào về các sản phẩm của Công ty?

 Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp
 Sản phẩm đa dạng
 Bình thường
 Không tốt
 khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 2
Thảo luận: 0
 LƯỢT TRUY CẬP 
    
 Quảng cáo 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232. 3996211 - Fax: 0232. 3996211
Email: leninhqb2412@gmail.com