Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hình ảnh hoạt động LIÊN HỆ
      CÁC CHUYÊN MỤC
       Thông tin cần biết 
       Liên kết Web 

       Hình ảnh hoạt động 
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022
13.06.2022 15:35

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 06/05/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Lệ ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

 Đại hội được khai mạc vào hồi 14h00' với sự tham dự của 26 cổ đông tham dự trực tiếp có quyền biểu quyết và 520 cổ đông qua ủy quyền, đại diện cho 8.229.667 cổ phần, tương đương với 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Lệ Ninh.Đại hội đã được nghe các đồng chí Đại diện cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát thông qua các báo cáo và các tờ trình như sau:
Đại hội đã nghe Đồng chí Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT công ty công bố công văn số 534/UBND-NCVX ngày 07/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; công văn số 603/UBND-KT ngày 18/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022; công văn số 660/UBND ngày 21/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh.   Đồng chí: Nguyễn Mậu hào - Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tại Đại Hội

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã nghe Đồng chí Lê hồng Sơn - Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đã nghe Đồng chí Hoàng Thị Phương - thành viên HĐQT thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và một số chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2022. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022.

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Phương (nghỉ hưu theo chế độ BHXH và có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT) 

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT với số lượng bầu bổ sung là 01 thành viên, kết quả Ông Lê Doãn Hiếu đã trúng cử vào thành viên HĐQT.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 17h00’ cùng ngày.
Một số hình ảnh tại Đại hội:_FRIEND1

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 TIN MỚI 
 SẢN PHẨM 
 Văn bản pháp quy tỉnh 
 Học tập theo Bác Hồ 

 Bài hát về Lệ Ninh 
 Dành cho quảng cáo 
 Thăm dò dư luận 
Bạn đánh giá thế nào về các sản phẩm của Công ty?

 Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp
 Sản phẩm đa dạng
 Bình thường
 Không tốt
 khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 2
Thảo luận: 0
 LƯỢT TRUY CẬP 
    
 Quảng cáo 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232. 3996211 - Fax: 0232. 3996211
Email: leninhqb2412@gmail.com