Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hình ảnh hoạt động LIÊN HỆ
      CÁC CHUYÊN MỤC
       Thông tin cần biết 
       Liên kết Web 

       Hình ảnh hoạt động 
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
23.06.2021 10:35

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 02/06/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Lệ ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

 Đại hội được khai mạc vào hồi 14h00' với sự tham dự của 27 cổ đông tham dự trực tiếp có quyền biểu quyết và 518 cổ đông qua ủy quyền, đại diện cho 8.225.567 cổ phần, tương đương với 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Lệ Ninh.

 


Đại hội đã được nghe các đồng chí Đại diện cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát thông qua các báo cáo và các tờ trình như sau:
Đại hội đã nghe Đồng chí Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT công ty công bố công văn số 658/UBND-KT ngày 28/04/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021. Thông qua tờ tình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Lệ Ninh và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.


                            Đ/c Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã nghe Đồng chí Lê hồng Sơn - Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Đại hội đã nghe Đồng chí Hoàng Thị Phương - Kế toán trưởng công ty thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và một số chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2021. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021.
Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 17h00’ cùng ngày.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
_FRIEND1

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 TIN MỚI 
 SẢN PHẨM 
 Văn bản pháp quy tỉnh 
 Học tập theo Bác Hồ 

 Bài hát về Lệ Ninh 
 Dành cho quảng cáo 
 Thăm dò dư luận 
Bạn đánh giá thế nào về các sản phẩm của Công ty?

 Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp
 Sản phẩm đa dạng
 Bình thường
 Không tốt
 khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 2
Thảo luận: 0
 LƯỢT TRUY CẬP 
    
 Quảng cáo 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232. 3996211 - Fax: 0232. 3996211
Email: leninhqb2412@gmail.com