Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hình ảnh hoạt động LIÊN HỆ
      CÁC CHUYÊN MỤC
       Thông tin cần biết 
       Liên kết Web 

       Hình ảnh hoạt động 
  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Xem tiếp...
  
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 23.02.2021 19:14
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 15.12.2020 17:55
Công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 22.04.2020 15:15

     Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

[16.06.2020 17:00]
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
[Đã đọc: 182]
Xem tiếp...
     Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên năm 2019

[25.03.2020 15:53]
Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Lệ Ninh năm 2019
[Đã đọc: 220]
Xem tiếp...
     Tài liệu họp Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020

[05.06.2020 13:49]
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 (Bấm vào các đường dẫn phía dưới để xem nội dung chi tiết của từng tài liệu)
[Đã đọc: 211]
Xem tiếp...
 TIN MỚI 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS
Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020
Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
Công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
Công văn số 239CV/CTLN V/v xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 SẢN PHẨM 
 Văn bản pháp quy tỉnh 
 Học tập theo Bác Hồ 

 Bài hát về Lệ Ninh 
 Dành cho quảng cáo 
 Thăm dò dư luận 
Bạn đánh giá thế nào về các sản phẩm của Công ty?

 Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp
 Sản phẩm đa dạng
 Bình thường
 Không tốt
 khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 2
Thảo luận: 0
 LƯỢT TRUY CẬP 
    
 Quảng cáo 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232. 3996211 - Fax: 0232. 3996211
Email: leninhqb2412@gmail.com